Aftonbladet Morgon – funderingar

Foto på Maja Rosén när hon gästar Aftonbladet Morgon
Aftonbladet Morgon – Funderingar

Av Maja Rosén, 21 oktober 2018
I torsdags medverkade jag i Aftonbladet Morgon. Sedan dess har jag funderat en del över samtalet. Jag känner en stor tacksamhet över att jag fick medverka och sprida kampanjen Flygfritt 2019. Samtidigt är jag inte säker på att det framgick hur viktigt det är att vi avstår från att flyga.

Jag fick frågan om hur jag känner inför det faktum att programledaren Janne flyger 100 gånger om året. Jag svarade att jag inte har något emot honom personligen – vilket jag inte heller har. Däremot är det problematiskt att han berättar så lättvindigt att han flyger så mycket. Det riskerar att göra att genomsnittssvensken (som flyger utomlands en gång per år motsvarande sträckan mellan Stockholm och Lissabon) inte ser sitt eget flygresande som ett problem. Vilket det är. Uppskattningsvis flyger bara 3 % av världens befolkning så ofta. Och enbart den enda årliga resan släpper ut över ett ton koldioxidekvivalenter, vilket är den siffra vi behöver minska våra totala utsläpp till. Helst borde vi inte släppa ut mer växthusgaser över huvud taget om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen till 1.5 grader. Jannes 100 årliga flygresor ger utsläpp på hela 13 ton koldioxidekvivalenter (förutsatt att det är enkelresor mellan Stockholm och Helsingfors han syftar på), vilket är mer än de 11 ton genomsnittssvensken idag släpper ut totalt.

Jag är övertygad om att det inte är Jannes avsikt att förstöra förutsättningarna för mänskligt liv genom sin livsstil. Det är inte så konstigt att han inte reflekterat över det här eftersom flygresandet i vårt samhälle idag ses som en självklarhet av de flesta.  Att Janne inte heller förstått klimatkrisens allvar blir tydligt när han säger att det kanske vore enklare att få med sig folk på en kampanj som gick ut på att minska ens flygresande med 10 %. Det skulle det förstås vara. Problemet är att det inte räcker. Det räcker inte att ”rädda världen lite grann”. Vi befinner oss i den sjätte massutrotningen och mänsklighetens största kris någonsin. Det är nu det gäller.

Janne säger visserligen att ”det blir ju betungande när vi ska säga att ’vet ni hur jäkla roligt vi hade kring millennieskiftet, bara flög sönder planeten. Lycka till, nu dör jag och så får du ta över’.” Men även här blir det tydligt att han inte förstått allvaret. Det är inte så att vi som är medelålders just nu inte kommer att drabbas av klimatförändringarna. Det kommer att ske enorma förändringar av vår värld även under vår livstid om vi inte agerar nu genast.

Att Janne skämtar bort det hela och säger saker som att det är bra att det finns sådana som jag för att balansera hans beteende, är inte alls ovanligt. Och det är inte konstigt att man väljer att skämta bort något som är så enormt tungt att ta till sig. Men jag lever inte klimatanpassat för att kompensera för andra. Jag gör det för att jag vill rädda mina barns liv. Och mitt eget. Jag inser att mina egna enskilda utsläpp inte gör någon större skillnad – men mitt agerande påverkar andra att göra likadant. Och ju fler vi blir som inser det här och förändrar vår livsstil, desto fler kommer att ta efter.

Det borde förstås helt enkelt inte vara tillåtet eller ekonomiskt genomförbart att resa på det sätt Janne reser.  Men i väntan på politiska lösningar måste vi som insett allvaret göra vad vi kan för att själva minska våra utsläpp – och samtidigt ställa krav på politikerna!

Om vi ska klara av att tackla klimatförändringarna måste vi också våga vara lite obekväma och prata om klimatet. Men det är svårt. Under den här intervjun ville jag till exempel inte förstöra stämningen och jag känner i efterhand att jag nästan hjälpte Janne att legitimera hans livsstil. Jag hoppas att min medverkan ändå fick honom att tänka till.

Janne, om du läser det här ska du inte känna dig personligen påhoppad. Jag är säker på att du menar väl. Att jag använder dig som exempel beror på att jag tror att du representerar en väldigt stor grupp svenskar. En grupp som inte förstått att vi befinner oss i en akut krissituation. Det finns dock en viktig sak du kan göra (förutom att minska ditt flygresande), och det är att ta upp klimatet igen i ert program och nästa gång förmedla allvaret tydligare för tittarna!