Att skämmas räcker inte

Av Maja Rosén, 8 juli 2018
Är utsläppen från Thailandssemestern flygbolagens, politikernas eller resenärernas ansvar?

Det var titeln på ett seminarium jag medverkade i under Almedalsveckan tillsammans med Hanna Lidström från Grön Ungdom. Hon har tidigare gått ut med att hon själv flyger trots att hon vet att det är ohållbart eftersom hon menar att det inte är individens ansvar att minska flygresandet. Istället bör fokus ligga på att skapa ett hållbart system. Samtidigt sa Hanna under vårt samtal att hon skäms över att hon flyger.

Jag håller med om att vi absolut borde ha en politik som gör det enkelt för människor att göra klimatsmarta val och svårt att göra motsatsen. Men nu har vi inte det, inte ens i närheten. Och det är NU utsläppen måste minska. I krissituationer tittar vi på hur människor omkring oss beter sig. Om politiker som är insatta i klimatfrågan inte visar med sitt beteende att vi står inför en akut kris, hur ska då allmänheten inse allvaret och förstå att vi måste ha en politik som innebär att vi förändrar vår livsstil? Detsamma gäller det omvända – om inte vi som individer visar att vi är redo för en politik som räddar klimatet kommer politikerna inte att våga driva klimatfrågan tillräckligt hårt. Därför är vår kampanj så viktig. Om vi lyckas bli 100 000 personer som anmäler oss och därmed tar ett flygfritt år skulle vi visa politikerna att vi är många som är öppna för en verklighetsförankrad klimatpolitik. Vår kampanj går alltså ut på att vi som enskilda individer tar ansvar, men att vi gör det tillsammans!

Sommarens värmebölja är bara en försmak på vad som komma skall. Än så länge har temperaturen bara ökat med en grad, och vi riskerar en temperaturhöjning på fyra grader under det här århundradet om vi inte agerar nu. Ska vi kunna rädda klimatet måste alla hjälpas åt. Utsläppen från flygresandet är oundvikligen allas ansvar – flygbolagens, politikernas och resenärernas.

En sak är säker, att skämmas räcker inte.