Camilla Björkbom

Camilla Björkbom, Tidigare förbundsordförande för Djurens Rätt
3 december 2019

Camilla Björkbom
Camilla Björkbom

Vilda djur figurerar oftast i klimatdebatten i termer av biologisk mångfald, men sällan som individer. Koalor i Australien och sengångare i Amazonas är bara några av alla de djurindivider vars liv ödeläggs av bränder, extremväder eller för att de trängs bort av jordbruksmark. Djuren som föds upp i livsmedelsindustrin pratas det ofta om i termer av de utsläpp som kommer från till exempel nötköttsproduktionen. Det är mer sällan som de lyfts fram som individer i sin egen rätt. Sedan över 20 år tillbaka är jag vegan för att jag vill bidra till en värld där djuren respekteras som individer med rätt att leva sina egna liv. I dag drabbas alla av klimatkrisen. Jag vill inte att mina matval ska bidra till lidande och jag vill inte heller att min livsstil i övrigt ska drabba djuren. Som djurrättsförespråkare tror jag att vi har de bästa förutsättningarna att förändra för djuren om vi jobbar tillsammans med klimatrörelsen. För djurens skull, och för bevarandet av deras livsmiljöer, bestämde jag mig för ett Flygfritt 2020.