Hopp

Av Maja Rosén, 14 september 2018
Hopp är definitivt inte detsamma som optimism. Det är inte övertygelsen att något kommer att sluta bra. Men förvissningen om att något är betydelsefullt, oberoende av hur det slutar. Det är det hoppet, framför allt, som ger oss styrkan att leva och ständigt pröva nya lösningar. Även i situationer som förefaller så hopplösa som vår, här och nu. Ställda inför detta absurda inser vi att livet är alldeles för värdefullt för att det ska tillåtas krympa ihop genom att vi lever mållöst, tomt, utan mening, utan kärlek, och, slutligen, utan hopp.

Bild på en bok

Jag blev så glad när jag hittade det här citatet i boken Klimatet och omställningen, eftersom det så väl sätter ord på mina känslor. Jag är definitivt ingen optimist angående klimatet. Optimisterna är de som tror att tekniken kommer att uträtta underverk. Att någon annan än de själva kommer att lösa klimatkrisen. Jag är heller ingen pessimist. Pessimisterna tror att det är kört. Att vi lika gärna kan dämpa undergångsångesten med konsumtion. Snarare är jag realist. Jag vet att vi ligger enormt risigt till. Jag vet att risken är stor att det är för sent att rädda mänskligheten. Men jag tänker aldrig sluta att försöka.

Att som enskild individ avstå från att flyga kommer inte att rädda klimatet. Det kommer inte 100 000 färre i luften heller att göra. Men det är ett steg i rätt riktning. Om vi visar för varandra att vi är många som är beredda att ställa om vår livsstil för att rädda klimatet kommer ännu fler att ta efter. Vi måste visa att en förändring är möjlig.

De som redan ställt om sin livsstil vittnar alla om samma sak. Det är ingen uppoffring. Det ger deras liv mening. Att leva inom planetens ramar och märka att människor omkring en påverkas och vill göra likadant inger hopp.

För mig är kampen för klimatet betydelsefull, oberoende av hur det slutar. Mitt liv är alldeles för värdefullt för att jag ska låta det krympa ihop genom att leva mållöst, tomt, utan mening, utan kärlek och utan hopp. Är ditt?