Hur ska jag trösta Olle

Foto på Olle
Majornadagen 10 – Olle Rosén

Av Maja Rosén, 24 oktober 2018
Det här är Olle. Han är nio år och full av förväntningar inför framtiden. Han drömmer om att utbilda sig till marinbiolog, om ett hus på landet och om att själv bli förälder en dag.

Enligt IPCC:s senaste rapport har vi tio år på oss att halvera utsläppen av växthusgaser om vi ska ha en chans att bromsa temperaturhöjningen på en hanterbar nivå. Tio år. Om tio år är Olle 19, och redo att förverkliga sina drömmar. Fortsätter vi som nu blir han vid 19 års ålder istället tvungen att hantera vetskapen om att världen går mot en uppvärmning på tre grader. En sådan uppvärmning riskerar att göra stora delar av planeten obeboelig. Läs och ta in, obeboelig. Hur ska han kunna hantera att det inte är någon mening för honom att bilda den familj han drömmer om, eftersom hans barn inte kommer att ha någonstans att leva? Hur ska jag trösta honom då?

Än finns det hopp. Än har vi en chans att bromsa klimatförändringarna. Ett konkret sätt att komma igång är att anmäla sig till Flygfritt 2019. Gör det nu, och berätta för alla om ditt beslut. Jag är övertygad om att det slumrar en klimatkämpe inom de allra flesta. Vi behöver hjälpa varandra att vakna nu!