Niclas Malmberg

Av Maja Rosén, 9 augusti 2018
Vi håller oss på jorden utmanade samtliga riksdagsledamöter att delta i kampanjen Flygfritt 2019. Niclas Malmberg (MP) var den förste att anmäla sig. Han har inte flugit privat sedan 1996 och har länge varit drivande i frågan om minskat flygresande. Niclas vill se en progressiv flygskatt som gör det dyrare att flyga ju oftare man reser.

Foto på Niclas Malmberg
Niclas Malmberg

Niclas berättar att hans klimatengagemang vuxit fram succesivt. Han fick upp ögonen för klimatfrågan på 80-talet men det var först när han gick med i Miljöpartiet på 90-talet som han förstod hur akut läget är. Han slutade flyga privat 1996 och undviker flyget så långt det är möjligt inom sitt politiska uppdrag.

”Vid resor där jag insett att det inte finns något alternativ till flyget har jag ibland avstått och inte deltagit i arrangemang”, säger Niclas.

Han menar att det oftast är möjligt att undvika flyget även som politiker. I de flesta fall går det ju att välja andra färdmedel än flyget. Enligt Niclas råder dock en stark flygkultur bland riksdagspolitikerna och han har flera gånger förvånats över att han varit ensam på tåget vid resor till exempelvis Östersund eller Köpenhamn. Han berättar att han till och med har förlöjligats av andra politiker när han valt tåget framför flyget och tror att det kan kännas svårt för en del att välja bort flyget på grund av den rådande kulturen.

Niclas Malmberg har suttit i riksdagen sedan 2014 och kandiderar igen inför valet i höst. Tidigare var han kommunpolitiker i Uppsala och där var en av hans viktigaste frågor att stoppa en nyetablering av en lågprisflygplats – vilket lyckades. I riksdagen har han varit pådrivande för flygskatten och har även arbetat för att göra en utökad flygskatt till en valfråga. Niclas skulle vilja se en konstruktion där flygskatten blir progressiv utifrån hur mycket man flyger.

”Man kan tänka sig att flygskatten är på en lite lägre nivå för en första flygresa, men att den sedan trappas upp, så att vi i första hand kommer åt de som slentrianmässigt hela tiden tar flyget”, säger Niclas.

Han pekar på att många exempelvis flyger regelbundet mellan Stockholm och Göteborg, även om det går snabbare med tåget. En rejäl skatt på den typen av bekvämt flygande skulle kunna få en stor effekt anser han.

Om kampanjen Flygfritt 2019
Niclas tror att det blir lättare för många att välja bort flyget om det blir socialt accepterat. Just det att vi är många som gör det tillsammans ser han som kampanjens styrka. Han har som målsättning att själv värva 20 personer till kampanjen.

”Det som tilltalar mig är att många kan samlas kring det. Har man en situation där det anses som märkligt att inte flyga så är det klart att det kan vara jobbigt att ta steget. Ser man istället att det är tvärtom, att det är många som väljer att inte flyga, då ansluter man sig nog gärna”, avslutar Niclas.