Politiskt

Vi håller oss på jorden jobbar inte direkt politiskt men vi gjorde 2018 en flygpolitisk undersökning som du kan läsa här samt intervjuer med politiker.

Politisk undersökning

Tisdag 4 september 2018

Vi håller oss på jorden har undersökt vilken flygpolitik de olika partierna vill driva. Vi frågade även samtliga riksdagsledamöter om de som enskilda politiker vill verka för ett minskat flygresande och hur mycket de själva flyger. Sist men inte minst utmanade vi dem att anmäla sig till kampanjen Flygfritt 2019. Tre riksdagsledamöter antog utmaningen.

Vi håller oss på jorden mejlade talespersoner för de olika riksdagspartierna samt Feministiskt initiativ frågor om deras flygpolitik. Vi frågade även samtliga riksdagsledamöter om de som enskilda politiker vill verka för ett minskat flygresande och hur mycket de själva flyger, både privat och inom sitt uppdrag. Dessutom utmanade vi dem att anmäla sig till vår kampanj Flygfritt 2019 med följande motivering:

Om allmänheten ska förstå klimatförändringarnas allvar tror vi att det är viktigt att ni som politiker visar att ni själva är beredda att ta ansvar för era egna utsläpp. Vi håller oss på jorden utmanar därför härmed samtliga riksdagsledamöter att själva anmäla sig till Flygfritt 2019.

Partiernas flygpolitik

Talespersoner för samtliga partier besvarade våra frågor. V, MP, S och F! vill verka för ett minskat flygresande. C, L och M vill inte minska flygresandet utan istället minska utsläppen från flyget. KD vill minska flygresandet inom Sverige och minska utsläppen från internationella resor. SD vill inte minska varken flygresandet eller utsläppen från flyget. Svaren i sin helhet och vilka åtgärder de olika partierna föreslår finns här.

Kommentar: Det finns ingen forskning som tyder på att det är möjligt att minska utsläppen från flyget utan att även minska flygresandet. Flygresandet har ökat kraftigt de senaste decennierna och fortsätter att öka. Även om utsläppen per resa minskat motverkas den effekten av ett ökat resande. Det är möjligt att det i framtiden kommer att gå att flyga med låga utsläpp men inga sådana lösningar finns idag och kommer inte heller att finnas inom en överskådlig framtid. Om vi ska ha en chans att begränsa klimatförändringarna måste utsläppen minska nu, inte om tio år.

Så svarade riksdagsledamöterna

17 % av riksdagsledamöterna besvarade våra frågor. Svarsfrekvenserna varierade kraftigt mellan de olika partierna med Kristdemokraterna i botten (6 %) och Miljöpartiet överlägset i topp (48 %). Se övriga svarsfrekvenser, vilken flygpolitik riksdagsledamöterna vill driva och svaren i sin helhet här.

Hur mycket riksdagsledamöterna själva flyger varierar kraftigt, både inom deras uppdrag och privat. Även svaren på frågan om de ville anmäla sig till kampanjen Flygfritt 2019 varierade stort. Många av företrädarna för V, MP och S svarade att de inte vågar avge ett sådant löfte på grund av deras politiska uppdrag men att de kommer att försöka vara restriktiva i sitt flygande.

”Jag kan tyvärr inte lova det, även om jag sympatiserar mycket med kampanjen” – Jens Holm (V).

”Flygfria år är omöjliga att lova för även de mest flygrestriktiva ledamöter måste ibland delta i utskottsresor och andra besök och möten som kräver flyg” – Lena Emilsson (S).

Företrädarna för de borgerliga partierna svarade i många fall ”nej” utan vidare motivering medan andra förklarade varför de inte väljer att delta.

”Jag vill inte vara med i kampanjen ett flygfritt 2019 då jag vet att det vore förödande för oss som bor på landsbygd och glesbygd” – Peter Helander (C).

”Om det gäller privat så är det inga problem att ta ett flygfritt 2019, eftersom jag aldrig flyger privat. Sen kommer jag att fortsätta att resa med tåg så långt möjligt i samband med mina ev. framtida politiska uppdrag, men att lova att helt flygfritt i tjänsten kan jag tyvärr inte göra” – Lars Tysklind (L).

”Och hur ska jag då klara mitt läkaruppdrag i Kenya? Via tåg??” – Finn Bengtsson (M).

”Nej jag kan inte lova det för 2019 då jag inte vet hur det året kommer se ut för mig varken arbetsmässigt eller vad vi har för planer för familjen” – Caroline Szyber (KD).

”Jag flyger inte i onödan men jag kan inte lova att jag inte flyger då mitt uppdrag i riksdagen som ledamot i trafikutskottet kräver att jag är med på långresor” – Jimmy Ståhl (SD).

Ett parti utmärkte sig från de övriga. Tre av riksdagsledamöterna från Miljöpartiet svarade glädjande nog att de antar utmaningen och anmäler sig till Flygfritt 2019. Här är deras svar:

”Gärna!” – Niclas Malmberg (MP).

”Ja. Jag har fattat det beslutet tillsammans med familjen. Vi kommer alla anmäla oss till kampanjen. För oss känns det rätt även om det inte var ett helt enkelt beslut att fatta, eftersom vi vet att det innebär ett antal fler nätter som jag kommer spendera på nattåg och färjor istället för hemma med våra små barn. Det kommer också innebära en begränsning i möjligheten att ta uppdrag där representation utomlands är en viktig del” – Annika Hirvonen Falk (MP).

”Ja, gärna! Ett utmärkt initiativ!” – Karin Svensson Smith (MP).

Kommentar: En iakttagelse är att flera av de som vill verka för ett minskat flygresande och som undviker flyget i sitt uppdrag uppger att de flyger privat en gång om året eller mer. Den genomsnittlige svensken flyger utomlands motsvarande en resa tur och retur mellan Stockholm och Lissabon varje år (tjänsteresor inräknat), vilket innebär att den som flyger mer än så flyger mycket relativt sett. Det här är något som många, kanske inte heller politikerna (?), känner till.

Att ta ett flygfritt år när man förväntas flyga i arbetet är inte helt enkelt. Med tanke på hur snabbt och i vilken omfattning utsläppen behöver minska är det dock viktigt att även arbetsrelaterade flygresor minskar. Jonas Sjöstedt (V) och Niclas Malmberg (MP) har tidigare berättat för Vi håller oss på jorden om att de väljer tåget framför flyget inom sina politiska uppdrag. Många av politikerna hävdar i sina svar att det inte är möjligt att som riksdagsledamot avge ett löfte om ett flygfritt år. Bland annat svarade Lena Emilsson (S) att ”flygfria år är omöjliga att lova för även de mest flygrestriktiva ledamöter måste ibland delta i utskottsresor och andra besök och möten som kräver flyg”. Att tre politiker ändå vågar göra ställningstagandet att de är beredda att avstå från flyget under 2019 visar att det är möjligt, om än inte utan ansträngning. Jimmy Ståhl (SD) svarade att han inte kan lova att avstå från att flyga då hans uppdrag som ledamot i trafikutskottet kräver att han är med på långresor, medan Karin Svensson Smith som är ordförande i samma utskott svarade att hon gärna vill anmäla sig. Vi håller oss på jorden tycker att de politiker som valt att anmäla sig till Flygfritt 2019 är beundransvärda och goda föredömen som vågar visa med sitt eget handlande att vi alla måste kämpa för att rädda klimatet.

Läs alla svar i sin helhet här:

Partiernas flygpolitik
Riksdagsledamöternas individuella svar

Måndag 13 augusti 2018

Intervju: Jonas Sjöstedt vill leva som han lär

Jonsa Sjöstedt, fotograf: Denny Lorentzen

Jonas Sjöstedt (V) är en av de politiker som gått ut med att han bedriver en flygfri valrörelse. Vi håller oss på jorden ville veta mer och kontaktade honom för en intervju. ”Det är ett sätt att leva som vi lär”, säger Jonas Sjöstedt.

Jonas Sjöstedt berättar att han har arbetat med miljöfrågor i många år. Det var under tiden som EU-parlamentariker som han fick insikt i klimatfrågans allvar, hur bråttom det är och hur stora reformer som krävs. Jonas betonar att det inte bara handlar om uppoffringar, utan menar att vi har möjlighet att bygga ett bättre och jämlikare samhälle, samtidigt som vi minskar utsläppen.

Vad fick dig att fatta beslutet att bedriva en flygfri valkampanj?
”Den stora ökningen av utsläppen från flyget är helt ohållbar och det är de som har flugit mycket som måste ändra sina vanor mest. Jag har försökt ta konsekvensen av det. Jag reser otroligt mycket i Sverige men bara med tåg och har dragit ner mitt flygande väldigt kraftigt. Jag tycker att det är ett sätt att leva som vi lär, det är storkonsumenterna av flyg som måste ändra sin livsstil.”

Jonas vill visa att det går att lägga om sitt sätt att leva. Han säger att han inte vill bidra till att förstöra klimatet och att han vill minska sina egna ekologiska fotavtryck. Eftersom Vänsterpartiet vill bygga ut avgiftsfri kollektivtrafik, införa lägre tågpriser och en tuffare flygskatt tycker han att det finns en konsekvens i att han själv väljer tåget före flyget.

Hur påverkar det dig i ditt uppdrag?

”Det kräver planering. Jag ska till exempel från Malmö till Umeå på en dag under valrörelsen och jag har planerat efter tåget, men tåget ger också tid för arbete och eftertanke och ibland sömn. Jag åker mycket nattåg.”

Tror du att fler politiker kommer att välja tåget framöver?

”Ja, jag tror att fler kommer att göra det. Det handlar om att faktiskt ta klimatfrågan på allvar, att inse att vi inte har så många år på oss att ställa om och då tycker jag att det är viktigt att vi politiker gör det.”

Kommer du att fortsätta med det?

”Jag vill dra ner på flygandet även privat internationellt, till exempel tågluffade vi med familjen förra sommaren och tänker göra det igen nästa sommar, vi tänker inte flyga på sommarsemester.”

Jonas säger att han tycker att det är bra att man tar individuellt ansvar och att han har stor respekt för människor som gör det. Han trycker dock på vikten av att också ta politiskt ansvar, till exempel genom att ha en flygskatt och låta pengarna gå till tåget. Han tycker att tåget alltid ska vara billigare än flyget i Sverige och vill renovera järnvägen och bygga upp internationell tågtrafik.

”Det är när sådant händer, då det faktiskt är billigare att ta tåget, som de stora förändringarna kommer att ske. Jag tycker att individuellt ansvar är jättebra men vi måste också ta ett politiskt ansvar”.

Vad tror du om chanserna att vi efter valet kommer att få en tillräcklig klimatpolitik?

”Jag tror att vi kan få det, men det förutsätter att vi får en rödgrön valseger. Partier som Sverigedemokraterna och Moderaterna kommer bara med bortförklaringar om klimatet, inte med lösningar”, menar Jonas.

Han berättar vidare att Vänsterpartiet är väldigt stolta över att de blev utsedda till bästa miljöparti av Naturskyddsföreningen och att han tror att det beror på att de har en sådan offensiv klimatpolitik. De föreslår stora förändringar, som att alla svenska pensionspengar ska bort från oljebolagen, en grön investeringsbank med 100 miljarder i kapital för att hjälpa industrin att ställa om och ett slutdatum på försäljning av nya fossildrivna bilar.

”Statliga företag måste hjälpa till, man kan inte satsa på elcyklar och samtidigt sälja vattenfalls kol, det funkar inte. Det måste finnas en helhet och det tycker vi är dags att få. Det har duttats för mycket. Vi har gjort mycket bra men nu är det dags för större grepp”, säger Jonas.

Maja Rosén