Rebecka Le Moine

Av Rebecka Le Moine
31 oktober 2019

Rebecka Le Moine
Rebecka Le Moine

Var sker klimatförändringarna? Kanske beroende på hur långt ens empati och solidaritet sträcker sig. För mig är krisen redan här, och jag har levt med den sedan jag föddes. Sedan jag föddes har jorden värmts upp med en halv grad, och vi har förlorat nästan 1000 arter, vad forskarna känner till i alla fall. Antagligen har många fler dukat under. Respekten för naturen, våra medarter och livet självt saknas i Antropocen. Vi drar vägar som vi vill, vi profiterar i takt som skogar jämnas med marken, och vi ställer hela ekosystemen ur balans när vi eldar fossila bränslen. Hela vår moderna ekonomi bygger på ett tillflöde av energi, dolt under marken, tillhörande en annan tidsepok. Jag längtar bort från denna hänsynslösa tidsera, och vill göra allt jag kan för att vi ska hamna i harmoni med naturen, innanför planetens gränser igen. Ibland kommer debatten upp, om en ska välja att ägna sig åt miljövänliga val i sin vardag, eller om en ska jobba med att förändra hela systemet. Jag ser ingen egentlig motsättning, utan med tanke på hur mycket vi ligger back, måste vi nu göra allt vi kan, och med empati och solidaritet med alla människor våga ställa om. Som person försöker jag dra mitt strå till stacken, genom att äta veganskt, inte nykonsumera och inte flyga!