Åsa Sohlgren

2021-05-21

Jag är med i Flygfritt 2021 och hoppas att du hakar på! Tänk om vi tillsammans kan nå en ”social tipping point” då det inte anses ok att bidra till luftföroreningar och global uppvärmning genom onödiga flygresor.????

Den vanligaste invändningen mot att sluta flyga är att det ändå bara står för 2-3 procent av utsläppen internationellt och att ditten och datten släpper ut lika mycket eller mer. I själva verket är det 4-5 procent med höghöjdseffekten, vilket betyder att om flygbranschen var ett land så skulle den hamna på femte plats i topp av världens ca 200 länder vad gäller koldioxidutsläpp. Och ändå är det bara en liten klick av alla människor i världen som någonsin flugit.

Dessutom ökar våra utsläpp från flyget:
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/

Läs gärna mer om flygets miljöpåverkan och varför biobränsle och elektriska flyg inte är lösningen:
https://www.naturskyddsforeningen.se/flygfaq

Genomsnittssvensken behöver minska sina koldioxodutsläpp från tio ton till ett ton per år och då blir det svårt att knö in en flygresa på ett ton (som Stockholm-Spanien).

Att sluta flyga löser inte klimatkrisen, det finns det ingen enskild åtgärd som gör, men det gör definitivt skillnad. Ju fler vi blir, desto större signal blir det även till våra folkvalda att vi vill se en klimatomställning.

Här kan du anmäla dig till Flygfritt 2021.

????
Åsa Sohlgren