Flygfrittkampanjen

Vi håller oss på jorden uppmanar individer att välja flygfritt med syfte att minska utsläppen, förändra normerna och på så vis lägga grunden för de politiska lösningar som krävs. Vi har under flera års tid drivit en Flygfrittkampanj genom vilken vi uppmanat människor att ta ett gemensamt flygfritt år. Nedan kan du läsa mer om den, om varför vi inte driver en årsbaserad kampanj i dagsläget, och om våra förhoppningar inför framtiden.

Flygfritt 2019

I januari 2018 lanserade vi kampanjen Flygfritt 2019 med målet att få 100 000 personer att tillsammans lova att ta ett flygfritt år 2019. Löftet om att ta ett flygfritt år blev bara bindande om vi lyckades uppnå målet på 100 000 anmälda. Syftet med det här upplägget var att inte fokusera på den enskilda individens ansvara utan uppmana till ett kollektivt ansvar. Och eftersom ens anmälan bara blev bindande om vi uppnådde målet var folk garanterade att deras flygfria år skulle göra stor skillnad, vilket gjorde det mer motiverande för den som tvivlar på att ens eget agerande kan göra skillnad att vara med. En annan del av syftet var att motivera alla de som anmält sig att också försöka få med sig fler vilket många också gjorde. Facebookevenemanget Flygfritt 2019 delades flitigt och nådde över 380 000 personer, och det var också många var ute och kampanjade aktivt på olika platser runt om i landet. Även om vi inte lyckades nå målet på 100 000 anmälda, ca 15 000 svenskar anmälde sig, blev kampanjen en stor framgång. Den fick stor medial uppmärksamhet vilket gjorde att vi nådde ut med vårt budskap till att ett stort antal människor, både här i Sverige och i andra länder.

Flygfritt 2020

I början av 2019 lanserade vi kampanjen Flygfritt 2020 med samma upplägg som föregående år. Den drevs även i ett tiotal andra länder och uppmärksammades av media i ett tjugotal länder världen över. Inte heller detta år nådde vi målet på 100 000 – globalt anmälde sig ca 26 000 personer – men vi ser ändå kampanjen som en stor framgång då den bidrog till att förändra normerna och att göra många människor världen över medvetna om flygets klimatpåverkan.

Flygfritt 2021 och 2021

Inför 2021 valde vi att inte ha kvar målet på 100 000 anmälda eftersom vi trodde att det skulle bli svårt att uppnå. Flygdebatten avtog helt när pandemin bröt ut och eftersom många ändå skulle tvingas att ta ett flygfritt år på grund av den kändes det svårare att kampanja för ett flygfritt år. Detta år fick kampanjen betydligt mindre spridning, och globalt anmälde sig ca 10 000 personer varav 5000 svenskar, vilket även gällde för 2022.

Flygfritt 202X?

Eftersom vi tycker att en mycket viktig komponent i Flygfrittkampanjen var att ha ett högt mål på 100 000 anmälda har vi valt att inte driva kampanjen vidare på årsbasis i dagsläget. Däremot kommer vi självklart att fortsätta att kampanja för att fler ska välja flygfritt. Vi är också öppna för tanken att driva en ny Flygfrittkampanj med detta mål i framtiden, under förutsättning att vi får tillräckligt med resurser, både ekonomiskt och i form av ideellt engagerade. Vi är övertygade om att det vore fullt möjligt att få 100 000 svenskar att anmäla sig till en sådan kampanj men för att lyckas med det gäller det att nå ut till tillräckligt många. Därför tar vi tacksamt emot förslag på hur en sådan kampanj skulle kunna finansieras, och den som är intresserad av att vara med och driva en sådan kampanj är varmt välkommen att höra av sig till oss. Skulle vi lyckas få ihop 100 000 anmälda till ett flygfritt år skulle det väcka stor uppmärksamhet världen över och sända en tydlig signal till våra politiker om att vi är många som är redo för en kraftfull klimatpolitik.

Stort tack till alla flygfria!

Vi vill tacka alla er som deltagit i någon av våra Flygfrittkampanjer. Genom att gå före och visa vägen har ni bidragit till att människor världen över blivit medvetna om flygets klimatpåverkan och att normerna har börjat förändras. Förutom att ha fått stor medial uppmärksamhet har kampanjen har omnämnts i flera böcker och olika forskningsstudier vilket tydligt visar att den haft ett stort genomslag utan er hade detta inte hänt.

Prata flyg du med

Vi blir allt fler som väljer att leva flygfritt, och genom att våga prata om det med vår omgivning kan vi tillsammans nå ut till många fler. Läs mer om vår nya kampanj “Prata flyg!” här.