Kontakt

Foto på blomma
Foto: Dom / Unsplash

Kontakta oss gärna på info@vihallerosspajorden.se

Ordförande
Maja Rosén
maja.rosen@vihallerosspajorden.se
0707-186858

Vice ordförande, kassör
Jakob Rosén
jakob.rosen@vihallerosspajorden.se

Sekreterare
Ninja Tunbjer
ninja.tunbjer@vihallerosspajorden.se

Ledamot
Lotta Hammar
lotta.hammar@vihallerosspajorden.se

Ansvarig för Twitterkontot
Boel Vallgårda
boel.vallgarda@vihallerosspajorden.se