Press

Är du journalist och vill veta mer om flyg och klimat, eller om varför vi blir allt fler som håller oss på jorden? Kontakta oss gärna!

Presskontakt
Maja Rosén, ordförande
maja.rosen@vihallerosspajorden.se
0707-186858

Om Vi håller oss på jorden
Vi håller oss på jorden är en politiskt obunden ideell organisation. Vårt syfte är att sprida medvetenhet kring flygets klimatpåverkan och att verka för ett minskat flygresande. Vi uppmanar individer att välja flygfritt och att prata om flyg och klimat med sin omgivning. Tillsammans minskar vi utsläppen, förändrar normerna och lägger grunden för en kraftfull klimatpolitik.

Vi håller oss på jorden i media
Här kan du se i vilka media vi synts och hörts.