Integritetspolicy

Introduktion

Vi håller oss på jorden månar om din integritet. Det här dokumentet specificerar vilken information vi efterfrågar, vilken information vi sparar och hur länge, samt hur vi använder denna information. Detta gäller information som samlats via anmälningsverktyget för kampanjen Flygfritt 2021 på Vi håller oss på jordens hemsida, samt via medlemskapsansökningar till organisationen Vi håller oss på jorden, antingen via vårt anmälningsformulär eller via e-post. Det beskriver hur vi möter de krav som ställs via EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vilken information samlar vi in och hur sparas den?

Alla som anmäler sig till Flygfritt 2021 via anmälningsverktyget på vår hemsida ombeds uppge förnamn, efternamn och e-postadress. Dessa uppgifter sparas i en krypterad databas. För medlemskap i föreningen krävs att man fyller i ett formulär där namn, adress och e-postadress efterfrågas. Alternativt kan man skicka dessa uppgifter till oss via e-post. I båda fallen registreras personuppgifterna för varje medlem i en krypterad databas.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder den personliga information som du delger oss via anmälningsformuläret för Flygfritt 2021 till att sammanställa en lista över anmälda personer. Vi behöver förnamn, efternamn och e-postadress för att identifiera dig som stödjer kampanjen. Om du vid anmälan väljer alternativet att få vårt nyhetsbrev kommer din e-postadress även att registreras i verktyget Sendinblue som används för att skicka ut nyhetsbrev. De personuppgifter vi får in via medlemsansökningar används för att bygga ett medlemsregister. Medlemmarnas e-postadresser registreras i verktyget Sendinblue. Den som önskar bli borttagen från Sendinblue kan följa en avregistreringslänk som finns i varje nyhetsutskick. E-postadressen tas då bort från Sendinblues databas.

Dina personuppgifter kommer aldrig att publiceras offentligt och kommer inte kunna kommas åt av någon utanför Vi håller oss på jordens styrelse.

Vilken juridisk rätt har vi att använda dina personuppgifter?

Genom att anmäla dig till kampanjen genom vårt anmälningsverktyg, eller genom att ansöka om medlemskap i Vi håller oss på jorden genom vårt ansökningsformulär, ger du oss tillåtelse att använda dina personuppgifter enligt stycket ovan. Du kan när som helst dra tillbaka denna tillåtelse genom att kontakta oss. Du kommer då att tas bort från listan över anmälda till Flygfritt 2021, och ur vårt medlemsregister om du är medlem. Dina personuppgifter är sedan helt raderade från våra system.

När delar vi med oss av personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att hanteras med sekretess. Endast styrelsen för Vi håller oss på jorden har tillgång till uppgifterna, som är skyddade med lösenord och kryptering. Vi delar inte med oss av personuppgifter till någon tredje part.

Var förvarar vi dina personuppgifter?

Anmälningsverktyget till Flygfritt 2021 använder en databas som administreras av Vi håller oss på jorden. Databasen för medlemsregistret lagras på Google Drive, och omfattas av integritetspolicyn för Google Drive. E-postadresserna som används för utskick av nyhetsbrev lagras i en databas hos Sendinblue och omfattas av Sendinblues integritetspolicy.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som registrerats i samband med anmälan till Flygfritt 2021 kommer att sparas i tre år efter att kampanjen avslutats. Detta för att kunna kommunicera med de anmälda och informera dem om eventuella framtida kampanjer. Efter denna tid kommer samtliga personuppgifter att raderas. Den som vill radera sina uppgifter tidigare kan kontakta oss, så raderar vi personuppgifterna omgående.

Vilka är dina rättigheter?

Genom GDPR har du rätt att få tillgång till och kontrollera dina personuppgifter. Du kan kontakta oss när som helst för att få information om vilka uppgifter vi har om dig och hur vi använder dem. Du kan när som helst be oss korrigera eller radera dina personuppgifter.

Hur kontaktar du oss?

För att kontakta oss, skriv till info@vihallerosspajorden.se.