Att flyga är en elitaktivitet

2020-11-11

Professor Stefan Gössling är aktuell med en ny studie som visar att bara fyra procent av världens befolkning flyger utomlands under ett år och att en liten grupp står för majoriteten av utsläppen från flyget. Han menar att vi behöver ett nytt flygsystem med minskat utbud och högre priser. Orättvist mot dem som inte har råd? “Det handlar snarare om orättvisan i att vi kan flyga billigt medan någon annan kanske förlorar sin möjlighet att leva till följd av klimatförändringarna. Pratar vi om rättvisa måste vi göra det på ett helt annat plan”.

Stefan Gössling är professor vid Lunds universitet. Nyligen publicerade han en studie som visar att stora delar av utsläppen från flyget inte täcks av någon lagstiftning, eller ens diskuteras. Studien visar också att en liten grupp storflygare står för majoriteten av utsläppen från flyget.

“Vi har nu slagit fast att bara 4 % av världsbefolkningen flyger internationellt under ett år. Dessutom är det sannolikt bara 1 % som står för mer än 50 % av de totala utsläppen från flyget.” 

För att tillhöra den procent av världens befolkning som står för hälften av utsläppen från flyget behöver göra mer än en flygresa per månad, alternativt flyga på tre långresor under ett år. 

“Vi tycker att den här ojämna fördelningen borde påpekas mer, då de frekventa flygresenärerna utgör ett stort problem. I den här gruppen ingår affärsmän, politiker, ”celebrities” och även forskare. Det är de som flyger mycket. Så fort man flyger i en så kallad premiumklass tredubblas dessutom utsläppen, minst.”

Jag håller förstås med dig om att det är de största storflygarna som i första hand borde angripas, men jag tror att det finns en risk att genomsnittssvensken tolkar detta som att deras årliga semesterresa inte har någon betydelse i sammanhanget. Vad vill du säga till dem?

“Vi måste se alla flygresor som en elitaktivitet. Det finns ju ett missförstånd om att alla flyger men så är det inte. Jag vet inte hur fördelningen är i Sverige men i till exempel Tyskland vet vi att bara 35 % av befolkningen flyger. Dessutom ökar även en kort flygresa dina utsläpp ganska dramatiskt jämfört med all annan konsumtion. Genom att flyga långt bidrar du till utsläpp som är lika stora eller till och med större än all annan konsumtion du har under ett år. Så det är relevant att fundera över om man måste flyga eller om det går att hitta andra upplevelser eller resa på annat sätt, helst med tåg.”

Många har först på senare år fått upp ögonen för flygets klimatpåverkan men du har forskat om det här länge? 

“För 25 år sedan skrev jag min masteruppsats under handledning av en av Tysklands främsta professorer inom klimatområdet. Tillsammans började vi räkna på utsläppen från flyget och jag insåg redan då att det var den kanske mest energiintensiva aktivitet som människor kan ägna sig åt.” 

Du skrev nyligen en annan artikel, där du lyfter att inte heller flygbranschen tjänar på dagens på system med billiga flygresor och att vi borde omvärdera det. Vad är lösningen tycker du? 

“Flyget har en stor överkapacitet och flygbranschen karaktäriseras av ett volymtänk, men ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det snarare hur mycket vi tjänar som är relevant och vinstmarginalerna inom flygsektorn är mycket små, oftast negativa. Flyget är beroende av att staterna bidrar med pengar.” 

Stefan menar att ett system med ett dramatiskt minskat utbud – minst 20 procent till att börja med – skulle göra oss beredda att betala mer pengar för de resor som finns. Idag (före pandemin) flyger en av fem flygstolar tomma. Med ett minskat utbud skulle branschen tjäna mer pengar, vilket skulle minska risken för att vi ska behöva betala stora mängder skattepengar till flyget vid nästa kris.

“Vi behöver skifta systemet från volymtillväxt med överkapacitet mot ett system som är anpassat till den faktiska efterfrågan.” 

Det finns de som hävdar att om flyget blir dyrare så tar man ifrån människor som ännu inte fått se världen chansen att göra det. Men du skriver att billiga flygresor snarare gör att de som redan flyger gör det ännu mer?

“Jag förstår inte logiken i det argumentet. Oavsett om vi gillar det eller ej, så lever vi i kapitalism och det betyder per automatik att inte alla har tillgång till samma saker.”

Stefan tar bilen som ett exempel. Det finns många som inte har råd att köpa en bil och det finns ingen debatt ute i samhället om att bilpriserna borde vara lägre så att alla kan köra bil.

“Det är märkligt att flygbranschen kommer med socialistiska argument eftersom den är så kapitalistiskt orienterad. Och det handlar snarare om orättvisan i att vi kan flyga billigt medan någon annan kanske förlorar sin möjlighet att leva till följd av klimatförändringarna. Pratar vi om rättvisa måste vi göra det på ett helt annat plan.”

Maja Rosén
Vi håller oss på jorden