Vår broschyr ”Kom med!”

Vår illustrerade broschyr “Kom med!” går att beställa här. Se referenser nedan.

Följande fakta presenteras i broschyren (du hittar mer fakta med referenser under “Svar på funderingar”):

 • Klimatkrisen är akut och vi behöver göra allt vi kan för att minska utsläppen här och nu.1
 • Genomsnittssvensken släpper ut 9 ton växthusgaser per år. Vi behöver minska dem till 1 ton senast 20502 (till 2030 behöver de minska till högst 2,1 ton3).
 • Några siffror om världens befolkning:
 • 1 procent står för 50 procent av utsläppen från flyget.4
 • 2-4 procent flyger utomlands under ett givet år.4
 • ~80 procent har aldrig flugit.5
 1. IPCC (FN:s klimatpanel), “Climate change 2022 Impacts, Adaptation and Vulnerability, summary for policymakers”. Se även Naturskyddsföreningens sammanställning “Klimatlarm! 5 viktiga budskap från IPCC:s andra delrapport”.
 2. Naturvårdsverket, “Klimatet och konsumtionen”.
 3. UNEP (FN:s miljöprogram), “Emissions gap report 2020”.
 4. Stefan Gössling, Andreas Humpe, The global scale, distribution and growth of aviation: Implications for climate change, Global Environmental Change, Volume 65, 2020, 102194, ISSN 0959-3780, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102194
 5. Enligt flygbolaget Boeings VD, 2017.

Formgivning av Ida Andersson (@made.by.ida.maria på Instagram)