Petra Palmén

2022-07-17

Hej Petra! Vi tog intryck av samtalet med dig. Det blir tågresa tur och retur med fokus på Frankrike i stället för Italien.

Meddelandet kom från mina vänner dagen efter jag hade gjort en ”Maja Rosén”!* Jag hade då tagit mod till mig och ifrågasatt mina vänners planer att avsluta tågluffen med att flyga hem för att hinna hem till kattvakten. 

Med en oåterkallelig klimatkollaps runt hörnet behöver vi alla bli en Rosa Parks. Då hatad, idag hyllad universellt. Kvinnan som 1955, vägrade lämna sin sittplats i en buss till en vit man, vilket lagen krävde att hon skulle göra. Händelsen blev startskottet för medborgarrättsrörelsens kamp för avskaffandet av apartheid.  

Vi måste vara starka och modiga. Som Rosa Parks, Mahatma Gandhi, Martin Luther King och Greta Thunberg. Att gå emot normen är tufft och jobbigt. Normen att man ska bo i stort hus, ha två bilar, senaste tekniken, förnya garderoben och flyga till Thailand varje år.  

För många av oss skaver det med vänner som har en helt annan livsstil. Vi behöver kompisar som delar våra värderingar för att få styrka och stöd.  Så att vi orkar fortsätta vara en förebild och inspiratörskälla för alla. Saknas det på orten, starta en studiecirkel, arrangera ett intressant föredrag om tex tågresor. Gå med i ett digitalt nätverk. Klimataktion har precis startat en digital skrivargrupp som kontaktar politiker och makthavare. Tillsammans blir vi starkare och får en tydligare röst i bruset. 

Klimataktions Klimatinspiratörskurs. Lär dig fakta om klimatet, gör en vision om ett koldioxidfritt samhälle 2035 och upprätta en handlingsplan. Träffa en av Klimataktions ideella klimatcoacher när du behöver energi. 

Lördag och söndag den 22 och 23 oktober arrangerar Klimataktion en konferens i Stockholm. På lördag kväll har vi middag och fest. 

I programmet: Träna klimatsamtal och Skriv debattartikel, Lär dig mer om Ecocide och Den hållbara staden, Hur Motivera ideella, Lyssna på panelsamtalet ”Den krokiga stigen framåt”, Få hopp i workshopen Aktivt hopp, Bli mer effektiv på Aktivistskolan och Stärk ditt lokala påverkansarbete med politiker och medborgare mha strategier. För anmälan (150 kr två dagar) se vår hemsida. 

Petra Palmén, verksamhetsutvecklare Klimataktion och självklart medlem hos ViHållerOssPåJorden. 

Jag är stolt FLYGFRI sedan 2018! 

Bild: Petra och Kostas på väg till Grekland sommaren 2019

* Maja Rosén är ordförande för Vi håller oss på jorden och författare till Flygpratarguiden.