Vår överkonsumerande livsstil är livsfarlig

2019-09-22

Kimberly Nicholas menar att hon som forskare har ett ansvar att förmedla att det är livsfarligt för oss att fortsätta med den fossilbaserade livsstil vi har idag. Hon står bakom den uppmärksammade studie som visar att de individuella val som gör störst skillnad för klimatet är att leva bil-, kött- och flygfritt – och att skaffa ett färre barn. ”Det är ett tankeexperiment om vad som händer om vi fortsätter att leva som vi gör idag.”

I juli 2017 publicerades en studie som fått stor uppmärksamhet världen över. Den visar vilka livsstilsval som är mest effektiva för den enskilda individen för att minska sina klimatutsläpp. Kimberly Nicholas står tillsammans med Seth Wynes bakom studien.

”Vi kom fram till att de fyra val som gör störst skillnad är att leva bil-, kött- och flygfritt och att skaffa ett färre barn.”

Kimberly berättar att studien utgått från ett livscykelperspektiv, vilket innebär att de tagit hänsyn till alla utsläpp i hela kedjan. För att räkna fram hur stora utsläpp vår mat ger har de till exempel räknat med utsläppen från odling, transporter, inhandling, tillagning, avfall och så vidare. Även när det gäller barn har de gjort en livscykelanalys, genom att ta hänsyn till kommande generationer. De har räknat med att man tar ansvar för hälften av ens barns utsläpp, en fjärdedel av ens barnbarns och så vidare. Resultatet visar att ett barn ger upphov till hela 58,6 ton växthusgasutsläpp per år, om nuvarande utsläppsnivå fortsätter. 

”Men dessa utsläpp hamnar alltså inte direkt i atmosfären här och nu. Det är ett tankeexperiment om vad som händer om vi fortsätter att leva som idag”, säger Kimberly.

Tidigare forskning har visat att om vi lyckas med en snabb klimatomställning kan utsläppen ett barn genererar minska ända ner till en sjuttondel.

Jag hör ofta kommentarer från människor som försvarar sitt flygresande med att de inte har några barn, vad säger du om det?

”För att nå 1,5-gradersmålet måste vi halvera de globala utsläppen snarast. Även om vi alla hypotetiskt skulle sluta skaffa barn idag så löser det ändå inte problemet, eftersom våra utsläpp idag är så höga. Om vi fortsätter som nu kommer vi ändå att använda upp hela den koldioxidbudget som finns kvar inom några få år.”

Kimberly menar att resultatet från studien alltså inte är ett frikort till alla som inte har barn att fortsätta att ha höga utsläpp.

”Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen till 1,5 grader så är koldioxidbudgeten 2,5 ton per person och år till 2030
. Vår studie visade att en tur och returresa mellan Arlanda och New York släpper ut 1,6 ton växthusgaser, vilket innebär att man genom en sådan resa förbrukar åtta månader av årets utsläppsbudget, kanske bara för en långhelg. Så det går inte att fortsätta som nu.”

Vissa menar att forskare ska förhålla sig neutralt till sina resultat, och att deras uppgift inte är att vara opinionsbildare. Hur ser du på det?

”Jag tänker att jag som forskare har ett ansvar att följa forskningsprocesserna. Att tydligt redovisa vilka metoder som använts och att låta resultatet granskas av andra. Men nu har vi tiotusentals artiklar som visar att klimatet värms upp på grund av oss. Det är livsfarligt för oss att fortsätta att förbränna fossila bränslen. Vi har internationella avtal och mål som säger att vi måste minska våra utsläpp. Att säga att vi måste ställa om vår överkonsumerande livsstil är inget kontroversiellt, snarare har jag som forskare ett ansvar att förmedla det.”

Kimberly menar att om människor ska ta forskarna på allvar är det viktigt att vara ledande och visa vad som krävs. 

”Om en läkare uppmanar sina patienter att sluta röka men samtidigt röker själv är det ingen som lyssnar.”

Själv lever Kimberly bilfritt och köttfritt och befinner sig i en process mot att även bli flygfri.

”Jag flyttade till Sverige från Kalifornien 2010 och det året flög jag 15 gånger. Jag var verkligen en ‘frequent flyer’. Jag hade inte tänkt igenom mitt eget klimatansvar och om jag hade gjort det tror jag inte att jag hade flyttat hit.”

Efter ett samtal med en kompis på en klimatkonferens i Wien 2012 bestämde Kimberly sig för att helt sluta flyga inom Europa.

”Det var skönt att bara bestämma sig. Det har gjort att mitt flygresande minskat med 80-90 procent. I somras var jag och min man i Norge för att lära oss att segla. Målet är att innan 2023 kunna segla för att träffa vår familj i Nordamerika istället för att flyga. Jag har väldigt dåligt samvete över att jag inte är helt flygfri. Det känns inte bra men det är inget jag förnekar.”

Nya policys på arbetsplatsen

Det viktigaste man som individ kan göra på personlig nivå är alltså att leva bil, kött och flygfritt. Nästa nivå är att sprida det till vänner och kollegor. Kimberly berättar att de på hennes arbetsplats på Lunds universitet serverar vegetarisk mat som standard.

”Jag och en vän bestämde oss för att helt enkelt sluta beställa kött till vår arbetsplats. Det är ingen som ifrågasatt det, den enda kritik vi fått är faktiskt att den inte är vegansk.”

Däremot tog det tidigare emot att ifrågasätta kollegornas flygresor berättar Kimberly.

”Jag kan förstå att det känns svårt för många, man vill inte förstöra stämningen. Jag är tacksam över att några kollegor tog upp frågan för ett par år sedan. Vår avdelnings koldioxidavtryck var jättestort, och forskning visar att människor i allmänhet liter på oss forskare mer om vi lever som vi lär. I december fick vi igenom vår nya resepolicy som säger att vi helst inte flyger inom Europa, och aldrig om alternativet tar mindre än 12 timmar. Var och en måste också deklarera sina utsläpp för året och hur de ska minska dessa inför kommande år. Vi diskuterar också hur vi ska kunna minska utsläppen mer genom att till exempel förlägga konferenser på andra platser.” (Den som vill använda sig av deras klimatlöftesmall får gärna göra det.)

Ny forskning på gång

Kimberly ska just påbörja ett nytt forskningsprojekt tillsammans med en nyanställd doktorand. De vill förstå hur olika aktörer tillsammans startat den sociala rörelse som nu lett till att flygresandet faktiskt minskar.

”Vi vill titta på vad det är som gör att människor förändrar sina beteenden. Det finns hur många forskningsartiklar som helst som visar att vi inte kan fortsätta flyga som idag om vi ska klara klimatmålen, men nästan ingen forskning som visar hur vi kan uppnå det. Vi vill förstå detta och förhoppningsvis beskriva hur det kan sprida sig.”

Maja Rosén
Vi håller oss på jorden