Kategorier
Blogg

Fler politiker ansluter sig till Flygfritt 2021

För en tid sedan publicerade vi ett inlägg om vilka nio riksdagsledamöter som anmält sig till kampanjen Flygfritt 2021. Nu har ytterligare fem riksdagsledamöter anslutit sig till kampanjen!

Vi vill tacka alla er 14 riksdagsledamöter som valt att göra det här viktiga ställningstagandet. Genom att visa att ni själva är beredda att ställa om får ni fler att inse klimatkrisens allvar och skapar en större acceptans för de systemomställningar som krävs. Och det här gäller inte bara politiker utan oss alla.

Följande riksdagsledamöter har nu anmält sig till kampanjen Flygfritt 2021, som har tre olika anmälningsalternativ: Lorentz Tovatt (MP) har lovat att vara flygfri så länge klimatet kräver det. Rebecka Le Moine, Elisabeth Falkhaven, Emma Hult och Amanda Palmstierna (samtliga från MP) har lovat att vara helt flygfria 2021. Camilla Hansén och Annika Hirvonen från MP har lovat att vara nöjesflygfria 2021, liksom Hanna Gunnarsson, Christina Höj Larsen, Elin Segerlind, Ilona Szatmari Waldau, Jon Thorbjörnsson, Lorena Delgado Varas och Jessica Wetterling (samtliga från V). De flesta som valt alternativet nöjesflygfri har gjort det med tillägget att de även kommer att försöka avstå från tjänsteflyg. Att vi valt att ha med det här alternativet i vår kampanj beror på att vi vill att ALLA ska kunna anmäla sig. Nöjesflyget står för 80 procent av svenskarnas flygresande och ingen behöver flyga för nöjes skull.

Anmäl dig till Flygfritt 2021 du med och utmana alla du känner att göra samma sak. Tillsammans kan vi minska utsläppen, förändra normen och lägga grunden för en kraftfull klimatpolitik.

Maja Rosén
Vi håller oss på jorden

PS. Ett uppseendeväckande faktum är att hela 12 av 14 av de riksdagsledamöter som anmält sig är kvinnor. Att betydligt fler kvinnor än män är beredda att ta klimatansvar är något vi kommer att ta upp framöver. Av alla er som följer oss på sociala medier är cirka 70 procent kvinnor.

Kategorier
Blogg

Vänder du livbåten?

Igår tittade jag och min son på Titanic. Första gången jag såg den var jag 16 år och mitt tydligaste minne från det är att min kille tyckte att jag var okänslig som inte grät. Men det gjorde jag den här gången. Inte när Jack sjönk till botten, utan till scenen där en mamma berättar en godnattsaga för sina två små barn i hytten, med vetskapen om att de snart ska dö. Istället för att stanna i kaoset ute på däck gör hon vad hon kan för att barnen ska slippa vara rädda och istället få en sista fin stund tillsammans.

Att den scenen fick mig att gråta beror på att jag numera själv har två barn och kan leva mig in i situationen. Men också på att jag vet att det finns så många föräldrar runt om i världen som faktiskt tvingas se sina barn dö. Bland annat till följd av klimatkrisen, som vi i de rika delarna av världen tillsammans orsakar.

Våra koldioxidutsläpp och följdeffekterna av dem är dock inte lika konkreta som ett sjunkande skepp till följd av en isbergskollision. Det gör att sambandet är betydligt svårare att ta till sig, och det är lätt att tänka att ens egna handlingar inte har någon betydelse. Ett förödande tankesätt, eftersom det leder till att ingen gör någonting alls.

På slutet av filmen, när Titanic sjunker och människorna som hamnat i vattnet desperat kämpar för sina liv, är det svårt att inte bli illa berörd av det faktum att bara en av de tjugo livbåtarna vände om för att försöka rädda fler. Av de 1500 personerna som hamnade i vattnet räddades bara sex.

Jag tror att de flesta som ser filmen vill identifiera sig med de som sitter i den vändande livbåten. De som försöker rädda fler, även om de inser att de inte kommer att lyckas rädda alla. De som gör vad de kan, för att det är det enda rätta att göra.

Av samma anledning blir vi allt fler som väljer bort flyget. Vi gör det inte för att vi tror att det räcker för att lösa klimatkrisen. Vi gör det eftersom att fortsätta att flyga vore som att inte vända livbåten. 

Maja Rosén
Vi håller oss på jorden

Är du beredd att vända båten? Anmäl dig till Flygfritt 2021 idag:

Kategorier
Blogg

Sprid vår film!

Hjälp oss gärna att sprida vår film om Flygfritt 2021. Den är på engelska och är därför delbar även i internationella Facebookgrupper och liknande. Skicka den gärna till dina kontakter i andra länder och be dem sprida den vidare – det finns massor med människor världen över som skulle anmäla sig till kampanjen om de kände till att den finns.

Här hittar du filmen på vår svenska Facebooksida och här på vår internationella Facebooksida. Den finns även på Youtube.

Kategorier
Blogg

Politiker som lever som de lär

Vi håller oss på jorden utmanade samtliga riksdagsledamöter att anmäla sig till kampanjen Flygfritt 2021 – nio av dem antog utmaningen.

Om vi ska lyckas genomföra den politiska omställning som krävs för att lösa klimatkrisen är det viktigt att politikerna själva lever som de lär – forskning visar att det får människor att lyssna och ta till sig budskapet.

I kampanjen finns tre olika anmälningsalternativ:

  1. Jag lovar att vara flygfri 2021
  2. Jag lovar att vara nöjesflygfri 2021
  3. Jag lovar att vara flygfri så länge klimatet kräver det

Nio riksdagsledamöter valde att anmäla sig till kampanjen, fyra från Miljöpartiet och fem från Vänsterpartiet. Lorentz Tovatt (MP) lovade att vara flygfri så länge klimatet kräver det. Rebecka Le Moine (MP) och Elisabeth Falkhaven (MP) anmälde sig till alternativ 1 (att vara helt flygfria 2021). Camilla Hansén (MP), Elin Segerlind (V), Christina Höj Larsen (V), Ilona Szatmari Waldau (V), Hanna Gunnarsson (V) och Jon Thorbjörnsson (V) valde samtliga alternativ 2 (att vara nöjesflygfria 2021), de flesta med tillägget att de försöker undvika flyget även i tjänsten.

Edit: Ytterligare fem riksdagsledamöter har nu anmält sig.

Vi vill rikta ett stort tack till er riksdagsledamöter som anmält er till Flygfritt 2021!

Har du ännu inte anmält dig? Gör det idag! https://vihallerosspajorden.se/

Här kan du läsa svaren från riksdagsledamöterna i sin helhet, både från de som anmälde sig och de som valde att inte göra det. I vår undersökning ställde vi även frågorna ”Hur ser du på flygets framtid?” och ”Vilken flygpolitik bör drivas?”.

Kategorier
Blogg

Hög tid för nytänkande

Trots att flyget är en bidragande orsak till spridningen av COVID-19 har det utmålats som ett offer för pandemin. Flygbranschen har fått mycket stora summor i statligt stöd, med siktet inställt på en återgång till ”business as usual”. Frågan är vem som tjänar på en sådan återgång? Professor Stefan Gössling föreslår i sin artikel ’Risks, resilience, and pathways to sustainable aviation:  A COVID-19 perspective’ att pandemin istället ska ses som en möjlighet till att ompröva grunderna för det globala flygsystemet.

I dagens system är de stora samhällsrisker flyget medför – både genom spridningen av sjukdomar och genom höga klimatutsläpp – inte inräknade i dess kostnadsanalyser, och avspeglas inte heller i biljettpriserna. Medan riskerna drabbar hela vårt samhälle, är de möjligheter flyget erbjuder få förunnade. Även om företrädare för flygindustrin vill få oss att tro att flygresor är en global norm, flyger i själva verket bara ett fåtal procent av världens befolkning internationellt under ett år. Billiga flygresor ger inte fler möjligheten att flyga, utan snarare de som redan flyger möjligheten att flyga ännu mer. 

Frågan är om ens flygbranschen vinner på dagens system. Genom att tänka nytt och införa en affärsmodell som fokuserar på lönsamhet snarare än intäkter skulle antalet flygresor kunna minska rejält och ändå öka sektorns vinstmarginaler. Ett minskat utbud, till exempel genom en utsläppsbegränsning, skulle sannolikt medföra att betalningsviljan ökade. Gössling konstaterar att flygsystemets utgångspunkt bör vara hur mycket flygresor som verkligen behövs och att COVID-19 pandemin här ger utrymme för kritisk reflektion.

Läs hela Stefan Gösslings artikel här.

Maja Rosén
Vi håller oss på jorden